Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035141

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης με MIS 5035141

Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων…

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων»

Διακήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων»

Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: «Ενέργειες Κατάρτισης και…