Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε), στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)», με MIS 5035141, σας προσκαλεί στη 2η Ημερίδα. Θέμα της ημερίδας είναι η συνολική πορεία της Πράξης, έχοντας συμμετάσχει 1280 άτομα.

Η διά βίου μάθηση αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Σκοπός της είναι η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ατόμου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας γενικότερα. Η “Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα” συνδέεται άμεσα με τη διά βίου μάθηση, καθώς αποτελεί μια συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης που παρέχεται στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η ατομική και συνολική εικόνα των εργαζομένων στην εργασία, καθώς επίσης να αποκτήσουν γνώσεις ώστε να είναι έτοιμοι στις εκάστοτε αλλαγές του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι με ενημερωμένες γνώσεις και αναπτυγμένες δεξιότητες είναι σε θέση να προσφέρουν καινοτόμες ιδέες.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 19:30 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ηλείας (28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων).

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2621034029 είτε με e-mail στο info@omepel.gr