Η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Ελλάδος (Ο.ΕΠ.Ε), υλοποιεί την Πράξη «Κατάρτιση
και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β’
ΚΥΚΛΟΣ)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Η Πράξη
αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών
Κατάρτισης και Πιστοποίησης, σε 1280 εργαζόμενους, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.
Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των γνώσεων των ωφελουμένων και η
καλλιέργεια δεξιοτήτων γύρω από θεματικά αντικείμενα υψηλής προστιθέμενης αξίας,
όπως είναι οι πωλήσεις και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες γραφείου, που μπορούν να
διευρύνουν το αντικείμενο μεγάλου φάσματος επιχειρήσεων, συμβάλλοντας κατά αυτό
τον τρόπο στην ενίσχυση της βιωσιμότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητάς τους,
μέσω της ενσωμάτωσης καινοτομιών και της αύξησης της εξωστρέφειά τους.
Στα πλαίσια της δημοσιότητας της παρούσας Πράξης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας προσκαλέσουμε στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ηλείας την Κυριακή 7 Μαΐου 2023 & ώρα 17:00.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ